John Wesleys Standardprekener - endelig tilgjengelig på norsk

John Wesley skrev aldri noen bok i systematisk teologi. Det tok han seg ikke tid til. Han var en kraftfull vekkelsespredikant og en frimodig og dristig "men også kontroversiell" forkynner. En regner med at han holdt ca. 40 000 prekener i løpet av sitt liv! John Wesleys Standardprekener er fulle av bibelsk substans, både hva språkføring og innhold angår. Wesley var barn av sin tid, som vi alle er det. De prekener han holdt kan ikke uten videre kopieres for vår tids mennesker. Men John Wesley som predikant vil aldri gå ut på dato. Det hviler noe tidløst over hans prekener fordi de er så breddfulle av bibelsk tankegods. Mye av stoffet er fremdeles like aktuelt. Wesley har noe å si til dagens metodister og til hele kristenheten.
John Wesleys standardprekener
Forkortet og fritt oversatt av Per Braaten

338 sider

Pris kr 300,- + porto

Porto i Norge: 1 bok: kr 70,- 2 bøker: kr 100,- 3 bøker: Kr 135,-
Porto i Europa: 1 bok: kr 95,- 2 bøker: kr 135,- 3 bøker: Kr 183,-
Norske kunder får boken tilsendt med faktura
Utenlandske kunder får elektronisk faktura fra PayPal og betaler forskudd med kredittkort før forsendelse